59726499_291892561686139_8369266306272198656_o

Stowarzyszenie im. Józefa Madei

Stowarzyszenie powstało w roku 2019 z inicjatywy przyjaciół – muzyków działających w Wielkopolsce i współpracujących ze sobą w ramach wielu projektów artystycznych. Stowarzyszenie mianowało dwóch członków honorowych – Zofię Madeję, wnuczkę Józefa Madei, która włączyła się czynnie w działania naszej organizacji oraz  prof. Zdzisława Nowaka – wieloletniego pedagoga Akademii Muzycznej  w Poznaniu, absolwenta klasy klarnetu Józefa Madei.

Nasze główne cele:

  1. rozpowszechnianie różnych zakresów działalności, w tym przede wszystkim twórczości kompozytorskiej Józefa Madei w Polsce,  Europie i na świecie;
  2. współtworzenie życia kulturalnego miasta Poznania i województwa  Wielkopolskiego;
  3. kultywowanie pamięci o wybitnych postaciach świata muzyki, związanych z Wielkopolską;
  4. propagowanie stylu życia opartego na aktywnym uczestnictwie w kulturze poprzez  organizację wydarzeń artystycznych;
  5. umożliwienie bezpłatnego dostępu do istotnych wydarzeń artystycznych, kulturalnych i naukowych, poprzez organizację koncertów otwartych i bezpłatnych dla publiczności