I Ogólnopolskie Warsztaty Instrumentalne

oraz  Warsztaty Metodyczne dla Nauczycieli Instrumentów

3-5.03.2023 r. 

Poznańska Ogólnokształcąca Szkoła Muzyczna I st.

Zapraszamy do zapoznania się z ofertą szkolenia dla nauczycieli oraz warsztatów instrumentalnych w specjalności – fortepian, klarnet i skrzypce

 • Wspaniała kadra profesorów – prof. Maciej Pabich (fortepian), prof. Henryk Tritt (skrzypce), dr Paweł Kroczek (klarnet)
 • Wykłady z emisji głosu (dr Barbara Tritt), psychologii (dr Aleksandra Wojtaszek) oraz fizjoterapii (Adam Różański)

WSZYSCY UCZESTNICY OTRZYMUJĄ CERTYFIKAT MEN ORAZ MATERIAŁY DYDAKTYCZNE

Do pobrania:

Informacje na temat wykładów, warsztatów, pedagogów oraz karty zgłoszenia

ZAPRASZAMY!

Album Polish Piano Trios

Album Polish Piano Trios dostępny od 18 stycznia w sklepie internetowym DUX, salonach Empik, dobrych sklepach muzycznych oraz na platformach streamingowych.

Płyta Polish Piano Trios wydana przez Stowarzyszenie im. Józefa Madei oraz Wydawnictwo DUX ma na celu ukazanie kunsztu techniki kompozytorskiej polskich twórców przełomu XIX i XX wieku – Henryka Melcera-Szczawińskiego, Ludomira Różyckiego, Antoniego Stolpe oraz Mikołaja Piotra Góreckiego. Wykonawcami niniejszej płyty jest zespół Apeiron Trio, którego jednym z głównych zakresów działalności jest promocja polskiej muzyki.

Prezentowane w niniejszym wydaniu dzieła polskich kompozytorów na trio fortepianowe – obsadę, które swoją popularnością ustępuje jedynie kwartetowi smyczkowemu, to kompozycje dotychczas słabo obecne w obiegu koncertowym i fonograficznym. Trzy spośród nich to utwory pochodzące z epoki romantycznej i postromantycznej. Ostatnia z kolei, powstała pod koniec XX wieku, w zaskakujący sposób pokazuje, że trio fortepianowe wciąż stanowi dla polskich kompozytorów atrakcyjne medium wykonawcze, poprzez które możliwy jest twórczy dialog z tradycją.

Trio fortepianowe g-moll op. 2 Henryka Melcera-Szczawińskiego (1869–1928), ukończone w 1895 roku, powstawało na przestrzeni kilku lat, podczas pobytu kompozytora w Wiedniu, gdzie po ukończeniu Instytutu Muzycznego kontynuował studia pianistyczne pod kierunkiem Teodora Leszetyckiego. Czas ten zaowocował nie tylko pogłębieniem umiejętności wykonawczych lecz przyniósł także pierwsze, ważne w dorobku twórczym dzieła – obok Tria powstały wówczas I Koncert fortepianowy e-moll (1895) i ballada Pani Twardowska na tenor, chór mieszany i orkiestrę. Międzynarodowa publiczność szybko dostrzegła postać utalentowanego kompozytora-pianisty. Podczas konkursu im. Antoniego Rubinsteina zorganizowanego w Berlinie w 1895 roku w kategorii kompozycji nagrodą grand prix uhonorowano Trio, (Koncert zyskał pierwsze miejsce) zaś w dziedzinie wykonawstwa Melcer-Szczawiński otrzymał III nagrodę.

Rapsodia op. 33 Ludomira Różyckiego (1883–1953) powstała podczas pobytu kompozytora w Berlinie, dokąd przeprowadził się w 1913 roku po kilkuletnim okresie pracy we Lwowie i Warszawie. Nie był to pierwszy raz Różyckiego w stolicy Niemiec, bowiem w latach 1905-1908 przebywał tam jako uczeń Engelberta Humperdincka i członek Spółki Nakładowej Młodych Kompozytorów Polskich. Drugi okres berliński był w zakresie kameralistyki czas szczególnie twórczy dla Różyckiego  – w tym samym roku powstał Kwintet fortepianowy c-moll op. 35, zaś dwa lata później Kwartet smyczkowy d-moll op. 49. Kompozytor zadedykował Rapsodię jej pierwszym wykonawcom, członkom znakomitego berlińskiego tria fortepianowego: Bronislawowi von Pozniakowi (fortepian), Hugo Kortschakowi (skrzypce) i Heinzowi Beyerowi (wiolonczela), którzy wykonali ją premierowo 11 listopada w Berlinie. To właśnie znajomość z Pozniakiem, niemieckim pianistą polskiego pochodzenia była dla kompozytora impulsem do napisania utworu, a jego wykonanie przyciągnęło uwagę niemieckiej prasy na postać kompozytora.

Romans. Duettino Antoniego Stolpego (1851–1872) to najwcześniejszy z prezentowanych na płycie utworów. Został napisany w 1866 roku przez zaledwie 16-letniego kompozytora podczas jego nauki w warszawskim  Instytucie Muzycznym, gdzie poza grą na fortepianie, Stolpe pobierał lekcje harmonii i kontrapunktu u Augusta Freyera i Stanisława Moniuszki.

6 bagatel op. 5 Mikołaja Piotra Góreckiego (*`1971) z 1997 roku jest w tym zestawieniu jedynym współczesnym spojrzeniem na medium tria fortepianowego, lecz odległym od pozostałych utworów jedynie z pozoru. W języku muzycznym kompozytora obecne są odwołania do muzyki przeszłości. Podobnie jak utworach z ducha romantycznych, tak i tu ważną rolę pełni ekspresja, która, przefiltrowana przez dwudziestowieczne zdobycze muzyczne, wysuwa się w Bagatelach na pierwszy plan. Niewielkich rozmiarów części kompozytor nasyca różnorodnymi emocjami, ukazanymi za pomocą zróżnicowanych środków fakturalnych i artykulacyjnych.

Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca. Ponadto wydanie wsparli: Akademia Muzyczna im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu, STOART, ZAIKS.

Nagranie płyty zostało zrealizowane w sali koncertowej Europejskiego Centrum Muzyki im. Krzysztofa Pendereckiego w Lusławicach przez wytwórnię DUX.

Płytę można kupić pod linkiem:
http://www.dux.pl/rozycki-melcer-stolpe-gorecki-polskie-tria-fortepianowe-apeiron-trio.html

Nagranie pierwszej na świecie płyty
z utworami kameralnymi Jana Adama Maklakiewicza

Stowarzyszenie im. Józefa Madei we współpracy z wydawnictwem Akademii  Muzycznej im. I. J. Paderewskiego w Poznaniu wydało wyjątkową płytę CD „Muzyka kameralna Jana Adama Maklakiewicza”. Zawiera ona dotychczas nie nagrane utwory kameralne wybitnego, a niesłusznie zapomnianego polskiego kompozytora.

Jan Adam Maklakiewicz należy do grona najwybitniejszych polskich kompozytorów pierwszej połowy XX wieku. Kompozycję studiował u Romana Statkowskiego w Państwowym Konserwatorium Warszawskim (1921-1925), a następnie pod kierunkiem Paula Dukasa w École Normale de Musique w Paryżu (1926-1927). Jego zróżnicowana pod względem stylistycznym twórczość obejmuje ponad 500 pozycji katalogowych. Utwory z okresu studiów u Romana Statkowskiego wyrastają z tradycji romantyzmu i wskazują na wyraźne wpływy stylu Mieczysława Karłowicza. Począwszy od 1926 roku w twórczości Maklakiewicza następuje zwrot w kierunku nowoczesności. Przyczyniła się do tego jego fascynacja muzyką Karola Szymanowskiego, a także studia w Paryżu, gdzie poznał najnowsze nurty i tendencje muzyki europejskiej.

Muzyka kameralna zajmuje w twórczości Maklakiewicza miejsce drugoplanowe. Utwory kameralne Jana Adama Maklakiewicza to w większości miniatury oraz utwory cykliczne składające się z maksymalnie trzech części. Stylistyka kompozycji wykazuje inspiracje muzyką dawną oraz polskim folklorem, zwłaszcza regionów Podhala i Śląska. 

W polskiej i światowej dyskografii znajdują się nieliczne nagrania utworów kompozytora – są to głównie dzieła wokalno-instrumentalne oraz orkiestrowe. Niniejsze wydawnictwo płytowe jest zatem tym cenniejsze, jako że prezentuje kompozycje zarejestrowane po raz pierwszy w historii. Są to: Reflexions op. 14 na skrzypce i fortepian (1926), Ave Maria na wiolonczelę i fortepian (1933), Wiosna na wsi. Tryptyk op. 18 na wiolonczelę i fortepian (1927) oraz Suita huculska op. 15 nr 1 na skrzypce i fortepian (1926). Ponadto na płycie znalazły się wybrane pieśni na głos i fortepian: Kołysanka, Na kochanie nie masz rady, I zniknę z oczu Wam jak Ptak, a także 2 Pieśni Japońskie: Nr 1 Noc jak cień obrazu i Nr 3 Wiatr przyniósł jesień w wersji na sopran i fortepian (1922-23).

Nagrań na płycie dokonali utytułowani artyści, laureaci międzynarodowych konkursów muzycznych: Piotr Kosarga – skrzypce, Krzysztof Karpeta – wiolonczela, Barbara Tritt – sopran oraz Hanna Lizinkiewicz – fortepian. Nagrania zostały zarejestrowane w dniach 22-24 września 2021 roku w Auli Nova Akademii Muzycznej im. Ignacego Jana Paderewskiego w Poznaniu. Reżyseria nagrania, montaż i mastering: Konrad Lizinkiewicz.

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca.

Spis utworów

Jan Adam Maklakiewicz:

 1. Wybrane pieśni (1922-1949):
  „Kołysanka” na sopran i fortepian
  „I zniknę z oczu Wam jak ptak” na sopran i fortepian
  „Lutni moja” na tenor i fortepian
 2. Reflexions op. 14 na skrzypce i fortepian (1926)
 3. Ave Maria na wiolonczelę i fortepian (1933)
 4. Pieśni Japońskie na sopran i fortepian (1930)
  Nr 1 Noc jak cień obrazu
  Nr 3 Wiatr przyniósł jesień
 5. Wiosna na wsi. Tryptyk op. 18 na wiolonczelę i fortepian (1927)
  cz. I Przebiśnieg
  cz. II Samotna wierzba płacząca
  cz. III Krakowiak
 6. Suita huculska op. 15 nr 1 na skrzypce i fortepian (1926)

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury – państwowego funduszu celowego”, w ramach programu „Muzyczny ślad”, realizowanego przez Narodowy Instytut Muzyki i Tańca”